Sabari Vidyalaya

Event - Pookkalam

Competition

No. Of Groups

Std. V :
Std. VI :
Std. VII :
Total :

Winners Std. V

1st Prize Green Group 2nd Prize Red House 2nd Prize Red House
1. Singh Khushboo Ashok Singh 1. Padhiar Rushil Narayanbhai 1. Bhalara Rehnuma Idrish
2. Shah Zeal Shailesh 2. Agrawal Kirtan Narendrasingh 2. Patel Achal Snehal
3. Nambiar Abhilash Rajan 3. Gohil Vishwarajsinh Rajendrasinh 3. Patel Chittal Kaushikkumar
4. Ghasura Arsh Iliyas 4. Vaghela Vijay Shivkumar 4. Shah Parth Rajivkumar
5. Patel Dharmik Jitendrabhai 5. Rohit Raneshan 5. Patel Richa Jitendra
6. Parekh Jaivik Rajesh 6. Machhi Nayan Mahesh 6. Vohra Zynab Imtiaz

Date / Time : 21/08/2010
Place : Sabari Vidhyalaya, Vadodara

Events Home


Home | School Info | Contact Us |
© www.sabarischoolbaroda.com, All rights reserved.
Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.